Need help?

Join our Discord

European Funds

GGPredict Sp. z o.o. implements a project co-financed from the European Funds - Polish Tech Bridges dedicated to the expansion of innovative Small and Medium-Sized enterprises.

The aim of the project is to gain an expertise and a comprehensive support in the development of an expansion strategy on the USA market, and then the strategy implementation. As a result of the project, we will reach American esports players and start selling the AI coach tool offered by GGPredict Sp. z o.o.

Contract number: UG-PMT/2562/1N/2021-USA
Total expenditure for the project: PLN 125 400.90
EU contribution: PLN 125 400.90

The project Polish Tech Bridges has been launched by the Polish Investment and Trade Agency.
(http://www.paih.gov.pl)GGPredict Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia produktu na rynek Stanów Zjednoczonych, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu dotrzemy do amerykańskich graczy esportowych i rozpoczniemy sprzedaż narzędzia treningowego oferowanego przez GGPredict Sp. z o.o. na rynku docelowym.

Nr umowy: UG-PMT/2562/1N/2021-USA
Wartość netto projektu: 125 400,90 zł
Wartość netto dofinansowania z UE: 125 400,90 zł

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
(http://www.paih.gov.pl)


Zapytania ofertowe:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/UG-PMT/2562/1N/2021-USA
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/UG-PMT/2562/1N/2021-USA


Wybór wykonawcy:
Informacja o wyborze wykonawcy dla ogłoszenia nr 02/UG-PMT/2562/1N/2021-USA
Informacja o wyborze wykonawcy dla ogłoszenia nr 01/UG-PMT/2562/1N/2021-USA
Logo of the European startup funding program.