Need help?

Join our Discord

Go back

Uwaga - konkurs!
CS:GO
COUNTER STRIKE
KUBEN
MICHU

Uwaga - konkurs!

02.07.2021, 10:40
Konkurs muzyczny.

Jednym z naszych ulubionych ćwiczeń, które rekomendujemy w naszych Spersonalizowanych Planach Treningowych, jest granie deathmatchy z włączoną muzyką.

Świetnie stymuluje to Waszą koncentrację. Dlatego wspólnie z naszymi ambasadorami Jakub "kuben" Gurczyński oraz Michał MICHU Müller tworzymy playlistę z najlepszymi kawałkami do trenowania! Twoja piosenka może się na niej znaleźć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie, a link do piosenki wrzucić w komentarzu na naszym fanpage'u.

Do wygrania:1. Analiza Twojej gry przez trenera MAD Lions - Jakub "kuben" Gurczyński oraz 30 minutowe, indywidualne konsultacje.2. Rozegranie meczu CS:GO wingman z zawodnikiem Evil Geniuses, Michał MICHU Müller3. Nagroda od naszego partnera technologicznego SPC Gear - Myszka SPC Gear Lixplus.4. Wszyscy laureaci otrzymają dodatkowo trzymiesięczny abonament GGPredict.Konkurs trwa do 14 lipca do 10.00, a regulamin znajdziecie na ggpredict.io!

Regulamin konkursu „Jaka muzyka nakręca cię do grania. Pokaż nam jaka piosenka, najbardziej motywuje Cię do grania w CS’a!”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Jaka muzyka nakręca cię do grania. Pokaż nam jaka piosenka, najbardziej motywuje Cię do grania w CS'a!

2 . Organizatorem Konkursu jest fp “GGPredict.io

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma:

https://ggpredict.io/

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 2 lipa 2021 roku do 12 lipca 2021 roku godziny 10:00

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem - GGPredict Sp. z o.o

c) nie jest członkiem rodziny pracownika - GGPredict Sp. z o.o

2 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie jest:

2. 1. Analiza Twojej gry przez legendarnego trenera Virtus.pro - Jakuba „kubena” Gurczyńskiego oraz 30 minutowe, indywidualne konsultacje.

2. Rozegranie meczu CS:GO wingman z zawodnikiem Evil Geniuses - Michałem Michu Mullerem.

3. Myszka Spc Gear LixPlus.

4. Wszyscy wygrani otrzymają dodatkowo miesięczny abonament GGPredict.

*Uwaga - kolory nagród mogą się różnić, od tych przedstawionych na zdjęciu konkursowym. Wszystko zależy od stanu magazynowego.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4 Laureat konkursu zostanie powiadomiony poprzez ogłoszenie jego imienia oraz nazwiska w poście konkursowym przez “GGPredict” w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością Facebook-ową w terminie 2 (dni) od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata drogą pocztową w przypadku sprzętu. O wygraniu rozgrywki z kubenem/Michem zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ggpredict.io

Bartosz Słodownik
Logo of the European startup funding program.